Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Przyjęcie pacjenta - ZOL

Email Drukuj PDF

 

3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa,

4. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel  (kryterium warunkującym przyjęcie jest uzyskanie max 40 pkt wg podanej skali oceniającej stopień niepełnosprawności).

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania)

6. Zgoda na pobyt  w Zakładzie oraz przekazanie 70% miesięcznych dochodów dla Zakładu..

7. Aktualne wyniki badań (krwi i moczu) oraz HBS, EKG i Rtg kl.Piersiowej (opis),  w przypadku ran i odleżyn - wymaz bakteriologiczny

8. Kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego.

 

DOKUMENY DO POBRANIA

WERSJA .PDF

download

WERSJA .DOC

download

UWAGA ! Komplet plików znajduje  się w skompresowanym archiwum rar.

Aplikację do rozpakowania można pobrać np. TUTAJ