Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Email Drukuj PDF

Rzecznik Praw Pacjenta

Do dyspozycji ubezpieczonych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie jest Rzecznik Praw Pacjenta. Do jego obowiązków i zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia, a w szczególności:

 • monitorowanie przestrzegania praw pacjentów,
 • pomoc dla ubezpieczonych i wskazywanie trybu interwencyjnego w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg od ubezpieczonych na działalność świadczeniodawców z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców związanych z realizacją praw pacjenta na obszarze działania Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie,
 • współpraca z Radą Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie w zakresie skarg ubezpieczonych,
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta,
 • współpraca z Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej, Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
 • współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia oraz ze świadczeniodawcami w zakresie realizacji praw pacjenta,
 • współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • reagowanie na potrzeby pacjenta poprzez pomoc udzielaną w obrębie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie,
 • prowadzenie działań mających na celu upowszechnienie praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności Karty Praw Pacjenta u świadczeniodawców z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie informacji oraz odpowiedzi na pytania pacjentów,

Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 

 logo-NFZ

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta: Krystyna Barbara Kozłowska 
ul. Aleja Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

 

Bezpłatna infoliniadla telefonów stacjonarnych i komórkowych:  800-190-590 
 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

 

połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85
(22) 635- 59-96

 

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

 

Małopolski OW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Wydział Spraw Świadczeniobiorców, Dział Skarg i Wniosków, tel. (12) 298-83-03, strona internetowa oddziału: www.nfz-krakow.pl