Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O. SIWZ Nr 120/2014/N/Rabka Zdrój - zakończony

Email Drukuj PDF

zakaz wjazdu
 

Przedmiot ogłoszenia

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)

NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O. SIWZ Nr 120/2014/N/Rabka Zdrój

Nr postępowania 120/2014/N/Rabka Zdrój
Data ogłoszenia 2014-06-27
Miejsce ogłoszenia Rabka-Zdrój
Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie  
Materiały przetargowe SIWZ

Informacje do oceny ryzyka

Szczegółowe_warunki_zamówienia

Zał nr 6 do siwz - Rejestr majątku

Poprawiony formularz ofertowy

Wykaz sprzętu

Pytania i odpowiedzi

 2014-07-02

Wynik przetargu

Wynik

Unieważnienie