Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania "Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju"

Email Drukuj PDF

W dniu 6 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. w nowym składzie. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Rabki-Zdrój Pan Leszek Świder. W trakcie posiedzenia Rady jednogłośnie wybrano Przewodniczącego (Jarosław Wieszołek), Zastępcę Przewodniczącego (Witold Latusek) i Sekretarza Rady (Przemysław Krawczyk). W trakcie kilkugodzinnych obrad zapoznano się wstępnie z informacjami Zarządu na temat struktury organizacyjnej i sytuacji finansowej Spółki. Zobowiązano Zarząd spółki do przedstawienia kolejnych uzupełniających informacji. Rada Nadzorcza negatywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd program naprawczy z dnia 25 stycznia 2019 r. z późniejszymi aneksami i wyjaśnieniami oraz podjęła uchwałę o uchyleniu pozytywnej opinii poprzedniej Rady dotyczącej programu naprawczego. W celu rzetelnego przedstawienia Burmistrzowi Rabki-Zdroju i Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju informacji na temat rzeczywistej kondycji finansowej Spółki, po uzyskaniu zgody Zarządu, Rada Nadzorcza rozpoczęła procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przyjęto również plan pracy do końca czerwca 2019 r., który oprócz pogłębionej analizy struktury organizacyjnej, finansowej i strategii rozwoju Spółki zakłada spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych Spółki oraz przedstawicielami zakładowych organizacji zawodowych. Efektem tych prac będzie przedstawienie kierunków działań naprawczych i rozwoju Spółki w celu dalszego kontynuowania działalności leczniczej.

                                                                                         Rada Nadzorcza

                                                                "Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju" sp. z o.o.