Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Email Drukuj PDF

zol swietlica

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[ ZOL] znajduje się na  II i III piętrze,  w bocznym skrzydle Szpitala . Na oddział można dostać się schodami lub windą. Do leczenia przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem  od lekarza, zakwalifikowani przez Komisję Weryfikacyjną. Zakład przeznaczony jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej  opieki i pielęgnacji oraz  kontynuacji leczenia. Oddział zapewnia opiekę także dla pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową - wentylowanych mechanicznie .

Ordynator : lek. med. Anna Lipień-Niżnik

 telefon

              Telefony oddziału:
Ordynator 182685770
Pielęgniarka oddziałowa 182685735
II piętro 182685734
III piętro 182685733

 

 

Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (pisany odręcznie w formie podania)

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.

3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa,

4. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel  (kryterium warunkującym przyjęcie jest uzyskanie max 40 pkt wg podanej skali oceniającej stopień niepełnosprawności).

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania)

6. Zgoda na pobyt  w Zakładzie oraz przekazanie 70% miesięcznych dochodów dla Zakładu..

7. Aktualne wyniki badań (krwi i moczu) oraz HBS, EKG i Rtg kl.Piersiowej (opis),  w przypadku ran i odleżyn - wymaz bakteriologiczny

8. Kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego.

 

DOKUMENY DO POBRANIA

WERSJA .PDF

download

WERSJA .DOC

download

UWAGA ! Komplet plików znajduje  się w skompresowanym archiwum ZIP.

  ***

O uzyskaniu zgody NFZ i terminie przyjęcia osobę kierowaną do Zakładu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (proszę o podanie numerów kontaktowych).

Zgodnie z regulaminem Zakładu ze świadczeń mogą również korzystać osoby nie spełniające w/w warunków przy pokryciu całości kosztów wynikających z pobytu w placówce.