Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Dla pacjenta

Obowiązek informacyjny

Email Drukuj PDF

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych

Szanowny Pacjencie:

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:


·    administratorem Pani / Pana danych osobowych jest

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.,

ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój


·    Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia,
·    Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
·    ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania,
·    obowiązek podawania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ponadto informuje się, że zgodnie z Art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w Szpitalu prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Szpitala.

Dokumentacja medyczna

Email Drukuj PDF

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie "Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju" sp. z o.o. lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek_o_udostępnienie_dokumentacji_medycznej

Przyjęcie pacjenta - ZOL

Email Drukuj PDF

Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (pisany odręcznie w formie podania)

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.

Więcej…

Zgody

Email Drukuj PDF

Poniżej zamieszczamy gotowe do wydruku zgody na wykonanie zabiegów. Prosimy o konsultację z lekarzem przed samodzielnym wypełnieniem druku.

Pobrania pliku w formacie PDF dokonuje się poprzez kliknięcie w ikonkę ze strzałką. Do odczytania niezbędny jest PDF Reader.

                                                                   

 

 

ZABIEG
USUNIĘCIA PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
downloadpobierz

Więcej…