Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Dla pacjenta

Email Drukuj PDF

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. nieustająco stara się zapewnić Pacjentom jak najlepszą ochronę danych osobowych. Troszczymy się również o to, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy, były dla Państwa klarowne. W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka Zdrój lub telefonując pod numer: 18 26 77 001. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Dorota Marek, pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.    Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.    Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.  W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

Dokumentacja medyczna

Email Drukuj PDF

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie "Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju" sp. z o.o. lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek_o_udostępnienie_dokumentacji_medycznej

Przyjęcie pacjenta - ZOL

Email Drukuj PDF

Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (pisany odręcznie w formie podania)

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.

Więcej…

Zgody

Email Drukuj PDF

Poniżej zamieszczamy gotowe do wydruku zgody na wykonanie zabiegów. Prosimy o konsultację z lekarzem przed samodzielnym wypełnieniem druku.

Pobrania pliku w formacie PDF dokonuje się poprzez kliknięcie w ikonkę ze strzałką. Do odczytania niezbędny jest PDF Reader.

                                                                   

 

 

ZABIEG
USUNIĘCIA PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
downloadpobierz

Więcej…