Drukuj

W tym dziale postaramy się przybliżyć historię naszego Szpitala. Temat będzie uzupelniany w miarę zbierania nowych informacji. Mamy już pierwsze rarytasy z przeszłości. Archiwalne zdjęcia i zdigitalizowane materiały związane z rabczańskim szpitalem znajdują się w GALERII w albumie HISTORIA. Składam podziękowania dla  Pani Krystyny Ryś i Pana Józefa Szlagi za udostępnienie oryginałów. Więcej czarownych obrazów przedwojennej Rabki można oglądnąć ->   kliknij TU

Zapraszamy do podróży w przeszłość - zamieszczamy chronologiczny zbiór ważniejszych faktów  dotyczących powstania i rozwoju Szpitala w Rabce-Zdrój !

 
Rabczański Szpital w świetle faktów i dat

W latach 30 - tych i wcześniej w Rabce szpitala i pogotowia ratunkowego w rozumieniu dzisiejszym nie było, rzekomo dlatego, iż w uzdrowiskach ówczesnych szpitale nie były wskazane. W okresie tym powstał w Rabce Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego prezesem został dr Kazimierz Kaden, właściciel rabczańskiego zakładu kąpielowego. Oddział posiadał sanitarkę, która spełniała rolę pogotowia ratunkowego, odstawiając chorych (wymagających tego) do szpitali w Krakowie względnie do Nowego Targu.

szpital1933

 O.D.W - Oficerski Dom Wypoczynkowy 1933

1935 rok - na ten rok przypada otwarcie Ośrodka Zdrowia. Mieścił się on w domu Czeremugi pod kaplicą (w pobliżu obecnej siedziby GOPR) i do wybuchu II wojny  światowej posiadał tylko jedną poradnię - ogólną. W czasie okupacji został przez okupanta zamieniony na punkt sanitarny. Po wyzwoleniu w roku 1945 mieścił się przy ul.Orkana (późniejsza Szkoła Muzyczna nad willą "Józefa") i w pierwszej fazie istnienia został powiększony o dwie przychodnie ? dziecięcą i przeciw-gruźliczą.

Poniższe zdjęcia Domu Oficerskiego wraz z opisami zostały zamieszczone na stronie:

https://www.fotopolska.eu

szpital1935

  O.D.W - Oficerski Dom Wypoczynkowy 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943 rok - rozprzestrzeniająca się epidemia czerwonki i tyfusu zmusza okupanta do otwarcia Domu Izolacyjnego. Mieścił się on w "Eliaszówce" - willi z lat 20 - tych, później przebudowanej na komfortowy pensjonat i przemianowany na "Adrię". Dom ten w roku 1944   przeorganizowano na pierwszy w Rabce szpitalik (na skutek napływu do Rabki lekarzy i pielęgniarek). Pierwszym jego dyrektorem był dr Tadeusz Malewski, znany i szanowany rabczański lekarz, po nim funkcję tę przejął dr Mrozek.

  przychodnia

Dom Wypoczynkowy Podoficerów K.O.P* 1940

*(Korpus Ochrony Pogranicza)

15.09.1945 rok - objęcie administracji szpitalnej przez mgr. Trybowskiego. (ówczesnym dyrektorem jest dr Zdzisław Olszewski).

Szpital Gminny (taką nazwę przyjmuje ówczesny szpital) zajmuje 3 budynki. Przedwojenny duży pensjonat "Sulimę"  w której zorganizowano trzy podstawowe oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny i położniczo-ginekologiczny (70 łóżek) oraz kuchnię wraz z magazynem żywnościowym. Oddział zakaźny pozostał w "Adrii" (ordynatorem drTeodor Cybulski jun.). W przedwojennym pensjonacie "Jedynaczce" mieściły się mieszkania służbowe personelu i pralnia.

04.07.1946 rok - Minister Zdrowia powołuje Komitet "Zespołu Sanatoriów Dziecięcych w Rabce" pod przewodnictwem dr Zdzisława Olszewskiego. Pokonując duże trudności finansowe i zaopatrzeniowe, Komitet oddaje do użytkowania wyremontowane domy KOP - u, (przedwojenny Korpus Ochrony Pogranicza) i ODW (przedwojenny Oficerski Dom  Wypoczynkowy - w początkowym okresie okupacji sanatorium niemieckie a później lazaret dla rannych żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu)

20.06.1947 rok - Dyrekcja "Zespołu Sanatoriów Dziecięcych" otwiera ODW, a wcześniej bo 10.06.1947r. pierwsze sanatorium obserwacyjne w domu "Wiosna" na Słonem.

1947 rok - Dzięki staraniom dyrektora Zdzisława Olszewskiego, szwajcarska organizacja "Don Suisse"  przysyła w darze 3 tonowy samochód lekarstw i wiele innych specyfików.

11.1949 rok - Szpital Gminny w Rabce zajmuje na swe pomieszczenia willę "Olszówka" (posiada wówczas 210 łóżek, nowoczesny stół operacyjny, aparat do narkozy, fotel ginekologiczny, rentgen, spory zapas medykamentów, tonę waty i ligniny).

15.02.1950 rok - Uchwała Prezydium Rządu pozwalająca upaństwowić sanatoria Zespołu Sanatoriów Dziecięcych i przekazać je z dniem 28.12.1950 roku Ministerstwu Zdrowia.

Obowiązki dyrektora Szpitala pełni dr Izabela Szopska.

01.05.1951 rok - Staraniem dra. Zdzisława Olszewskiego i mgr. Czesława Trybowskiego  Szpital otrzymuje nowy oddział zakaźny na Łęgach w przedwojennej Kolonii Dzieci Izraelickich im.Marii Fraenklowej (na dzisiejszej ulicy Podhalańskiej). Uzyskano w ten sposób 70 łóżek.

18.01.1952 rok - Uruchomienie Pogotowia Ratunkowego na terenie Rabki. Garaż dla sanitarki znajduje się w byłym domu dr Malewskiego. Lekarze biorący udział w niesieniu pomocy potrzebującym: dr Porzycki, dr Cybulski, dr Brzeziński i dr Patela.

15.02.1952 rok - funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego obejmuje dr Adam Janik i sprawuje ją do swojej śmierci w 1991 roku.

12.09.1952 rok - Ośrodek Zdrowia przenosi się do budynku KOP - u, zwolnionego przez Zespół Sanatoriów Dziecięcych na skutek rozmów delegacji z Rabki u Ministra Zdrowia.

20.04 1955 rok - Prezydium MRN podejmuje uchwałę przekazania budynku "Tereska" Szpitalowi Miejskiemu - nie zrealizowaną jako chybioną i nierealną.

14.10.1955 rok - po reorganizacji b. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przejęciu jego agend przez wydział Zdrowia b. Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, rozpoczęła się stała, planowa rozbudowa Ośrodka Zdrowia. Funkcjonuje w nim 10 poradni specjalistycznych: ogólna, przeciwgruźlicza, dwie dziecięce, kobieca, skórna, chirurgiczna, okulistyczna, dentystyczna i międzyszkolna dentystyczna.

05.1958 rok - Otwarcie w Szpitalu 28 łóżkowego Oddziału Dziecięcego, który znalazł dla siebie pomieszczenia w wykończonej części budynku "Olszówka" (na II piętrze lewego  skrzydła). Ordynatorem zostaje dr Bogusław Pieczonka a po nim  funkcję tą przejęła drWiesława Rechowicz. Była to realizacja zamierzenia poprzedniego dyrektora dr M. Szwałkiewicza.

01.01.1961 rok - Przemianowanie miejscowego Szpitala Gminnego na Szpital Miejski, co gwarantowało powiększenie oddziałów specjalistycznych.

1962 - dr Władysław Mrużyński obejmuje funkcję ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim, a następnie dyrektora Szpitala.

1963 rok - Ministerstwo Zdrowia przekazuje budynek ODW, będący do tej pory w gestii DOSP (Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjno- Prewentoryjny),  "Szpitalowi Miejskiemu im. Janusza Korczaka". Dzięki życzliwej postawie dyrektora DOSP dr Jana Rudnika szpital otrzymuje także budynek w którym mieści się sanatorium 12 (Łęgi) a  w którym planuje się umieszczenie oddziału pediatrycznego szpitala.

07.1968 rok - starania dyr. Mrużyńskiego w PPRN w Nowym Targu o poszerzenie terenu szpitalnego o przylegającą od strony zach. parcelę wraz z budynkiem ("Skautówka").

14.11.1972 rok - uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu w sprawie utworzenia w Rabce z dniem 01.01.1973 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej jako samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową mającą realizować zadania wykonywane do tej pory przez "Szpital Miejski", Przychodnię Rejonową, jej placówki terenowe i stację pogotowia ratunkowego. Swym zasięgiem działania ZOZ obejmuje teren miasta Rabka oraz miejcowości: Ponice, Rdzawkę, Chabówkę, Rokiciny, Rabę Wyżną, Sieniawę, Orawkę, Jabłonkę, Chyżne, Lipnicę Wielką i Małą, Zubrzycę Górną i Dolną, Podwilk, Podsarnie, Harkabuz, Skawę.

01.12.1972 rok - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce, dr Zygmunta Baranowskiego.

08.1975 rok - oddano do użytku odremontowany i rozbudowany budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Poniatowskiego 6

28.10.1975 rok - zarządzenie Wojewody Nowosądeckiego w sprawie ustalenia obwodów zapobiegawczo - leczniczych dla ZOZ ? ów  w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju. Dla ZOZ-u w Rabce jest to obszar miast: Jordanów i Rabka, gmin: Bystra, Sidzina, Jordanów, Lubień, Rabka, Raba - Wyżna, i Spytkowice).

15.02.1979 rok - Wojewoda Nowosądecki powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce dr Wiesława Białego.

1980 rok - przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku "Olszówka" do budynku byłego sanatorium DOChP (Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc) "Marcinkowski" przy ul. Kościuszki.

1984 rok - rok otwarcie II odziału wewnętrznego w Jordanowie - kierownikiem i ordynatorem zostaje dr Olga Czarnecka

12.1985 rok - oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku prosektorium (na miejscu dawnej rozebranej "Skautówki").

1989 rok -  przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku "Marcinkowski" przy ul. Kościuszki, na III piętro budynku Szpitala, po oddziale laryngologicznym.

1991 rok - oddanie do użytku rozbudowanego budynku stolarni i Sekcji Ap.Med.

15.01.1992 rok - Wojewoda Nowosądecki powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce dr Tomasza Strzeleckiego. Funkcję tę pełni do 30.06.1994 roku.

19.09.1994 rok - po wygranym konkursie dyrektorem ZOZ w Rabce zostaje  Jarosław Handzel  i pełni tą funkcję do 30.05.1996 roku.

1996 rok - po wygranym konkursie dyrektorem ZOZ w Rabce zostaje dr Bolesław Prochyra.

1997 rok - oddanie do użytku budynku ?Primavera? (wcześniejszej wieloletniej siedziby żłobka dla dzieci) po generalnym remoncie. Swą siedzibę znajdują w nim: pogotowie ratunkowe (przeniesione z "Jedynaczki"), poradnia psychotechniczna i  magazyn  medyczny (przeniesione z budynku szpitalnego przy ul. Kasprowicza) oraz część administracji z archiwum zakładowym.

01.04.1998 rok-? przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku szpitala do budynku "Primavera".

28.08.1998 rok - zarządzenie Wojewody nowosądeckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Rabce na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

06.09.2000 rok - po konkursie ogłoszonym przez Starostwo Nowotarskie, dyrektorem SPZOZ  w Rabce - Zdroju zostaje Zofia Wilczyńska, pełniąc tę funkcję do 2005 roku.

30.03.2005 rok - uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie połączenia SPZOZ w Rabce - Zdroju z SPZOZ w Nowym Targu z dniem 01.07.2005 roku.

01.07.2005 rok - wyprowadzenie oddziałów ginekologiczno - położniczego, noworodków oraz dziecięcego ze szpitala w Rabce - Zdroju do szpitala w Nowym Targu. Szpital w Rabce  oddziałem wewnętrznym, chirurgicznym, paliatywnym, intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, izbą przyjęć oraz poradniami specjalistycznymi funkcjonuje jako jednostka organizacyjna SPZOZ w Nowym Targu.

12.2006 rok - budowa szybu windowego i zamontowanie drugiej windy osobowej w południowym skrzydle budynku szpitala.

30.03.2007 rok - uchwała Rady Gminy Rabka - Zdrój w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Rabka - Zdrój pod nazwą "Szpital Miejski w Rabce - Zdroju" sp.z o.o. Prezesem NZOZ "Szpital Miejski w Rabce - Zdroju" zostaje Ewa Mikłaszewska

17.05.2007 rok - uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekazania komórek organizacyjnych SPZOZ w Nowym Targu i przekazania ich Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rabce - Zdroju. Szpital Miejski stanowią: oddział wewnętrzny, OIOM, chirurgiczny, paliatywny, izba przyjęć, poradnie specjalistyczne.

14.12.2007 rok - aktem notarialnym Gmina Rabka-Zdrój kupuje od Starostwa Nowotarskiego nieruchomości (grunty wraz z budynkami przy ul.Słonecznej 3 i Poniatowskiego 6) stanowiące bazę do działania w zakresie lecznictwa

18.02.2008 rok - na stanowisko prezesa "Szpitala Miejskiego w Rabce - Zdroju" powołana zostaje Małgorzata Skwarek.

05.2008 rok - oddanie do użytku wyremontowanego i zmodernizowanego południowego skrzydła budynku szpitala z nowo utworzonym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym (w miejsce wyprowadzonych trzy lata wcześniej oddziałów pionu matki i dziecka).

 

                                                                                    Opracował: Józef Szlaga