Drukuj

Alfabetyczny spis telefonów

          Komórka Telefon
Administracja - kierownik 182685782
Apteka 182685776
Blok Operacyjny 182685724
Centrala 182676040
Informatyka 182685715
Inspektor BHP 182685774
Izba Przyjęć chirurgiczna 182685721
Izba Przyjęć internistyczna 182685771
Izba Przyjęć Oddziałowa 182685735
Jakość - pielęgniarka d/s
182685716
Kadry 182685726
Kadry i Płace 182685783
Kotłownia 182685738
Księgowość – gł. księgowa 182685760
Księgowość finansowo-mat. 182685779
Laboratorium – rejestracja 182685713
Laboratorium – serologia 182685704
Magazyn Bielizny 182685751
O/Chirurgiczny -Ordynator 182685709
O/Chirurgiczny dyżurka lekarska 182685709
O/Chirurgiczny dyżurka pielęgniarek 182685723
O/Chirurgiczny Oddziałowa 182685775
O/Chirurgiczny sekretariat 182685710
O/Okulistyczny OKO-MED 182685763
O/Paliatywny dyżurka pielegniarek 182685747
O/Paliatywny Oddziałowa 182685735
O/Paliatywny Ordynator 182685740
O/Wewnętrzny dyżurka lekarska 182685746
O/Wewnętrzny dyżurka pielęgniarek 182685725
O/Wewnętrzny Ordynator   182685720
O/Wewnętrzny sekretariat 182685765
Organizacja usług medycznych 182685784
Poradnia chirurgiczna            182685706
Poradnia chorób płuc             182685780
Poradnia dermatologiczna 182685728
Poradnia K                                   182685717
Poradnia laryngologiczna    182685773
Poradnia neurologiczna 182685739
Poradnia okulistyczna            182685728
Portiernia 182685750
Pracownia fizykoterapii        182685752
Pracownia gastroskopii        182685702
Pracownia mammografii      182685741
Pracownia RTG                 182685741
Pracownia RTG kierownik      182685778
Pracownia USG – rejestracja 182685741
Prosektorium 182685756
Przełożona Pielęgniarek       182685764
Przychodnia – rejestracja    182685739
Punkt ewidencyjny 182685729
Ruch chorych 182685761
RUM 182685736
Sekcja naprawy aparatury 182685777
Sekretariat 182685701
Sklep medyczny 182685790
Warsztaty - elektrycy 182685748
Telefon odwiedzających 182685793
Zakład Opiekuńcz – Ordynator
182685770
Zakład Opiekuńczo-Lecz. Sekr 182685770
Zakład Opiekuńczo-Leczn.   IIp 182685734
Zakład Opiekuńczo-Leczn.  IIIp 182685733
Zamówienia Publiczne 182685784
Zaopatrzenie 182685761