Dla całego personelu O/Wewnętrznego

Drukuj
 
Serdeczne podziękowanie !
 
Los sprawił że byłem hospitalizowany na tutejszym oddziale i wychodząc po udanym leczeniu z potrzeby serca składam najserdeczniejsze podziękowania całemu personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu oraz wszystkim zatrudnionym. Dziękuję za: * fachową opiekę medyczną, * cierpliwość i ludzkie podejcie do pacjenta, * indywidualne zainteresowanie się stanem zdrowia pacjenta, * za każde dobre słowo i słowa pocieszenia w trudnych sytuacjach chorobowych ( tak bardzo pomogły przetrwać trudne chwile ), * za udzielanie wszelkich informacji, za porządek na oddziale, za czystość, za pomoc w czynnościach higienicznych oraz za wszystko co czynił cały personel, aby konieczny tutaj pobyt był jak najmniej stresujący i uciążliwy a pacjent nie czuł się osamotniony zagrożony i pozostawiony samemu sobie. Specjalne podziękowania składam Pani Ordynator dr n med. Marii Luba za trafną diagnozę, właściwe leczenie i indywidualne troskliwe interesowanie się stanem pacjenta i postępami terapii. Dziękuję również za ludzkie podejście do każdego pacjenta. Życząc wszystkim dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym dołączam wyrazy szacunku oraz wdzięczności.
 
                                                                                     Pacjent sala nr 13           
                                                                                                   [...]
 
Do powyższego dołączają się współpacjenci  w/w sali [...] [...]